Uvjeti i odredbe

1. OPĆENITE INFORMACIJE

Internetsku trgovinu www.eurovetgene.com (naziva se i „prodavateljem”) upravlja EVG, molekularna diagnostika, d.o.o., Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenia, ID tvrtke: 3697606000, PDV broj: SI94456470.

Ovim uvjetima definiran je rad internetske trgovine www.eurovetgene.com, prava i obveze kupca i prodavatelja, te ona reguliraju poslovni odnos između internetske trgovine i kupca.

Kupac se obavezuje na odredbe i uvjete koji vrijede u trenutku kupnje (internetske narudžbe). Kupac će biti upitan o uvjetima i odredbama svaki put kad podnese internetsku narudžbu i mora se s njima složiti.

2. KORISNICI

Jednokratnom registracijom na internetskoj trgovini, koja se provodi tijekom prve kupnje, posjetitelj postaje registrirani korisnik internetske trgovine www.eurovetgene.com. Kao registrirani korisnik stječete pravo na kupnju u internetskoj trgovini www.eurovetgene.com.

Nakon registracije korisnici internetske trgovine www.eurovetgene.com dobit će korisničko ime, koje je jednako njihovoj e-mail adresi, i lozinku. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno definiraju i povezuju korisnika s njegovim narudžbama.

3. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Internetska trgovina www.eurovetgene.com obvezuje se pružiti sljedeće informacije kupcu prije nego što ga ili nju obaveže bilo kakvim ugovorom:

  • podatke o tvrtki (naziv, sjedište, matični broj),
  • kontaktne podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
  • bitne karakteristike usluga,
  • dostupnost usluga (sve usluge koje se nude na stranici trebaju biti dostupne u razumnom roku),
  • jasno i nedvosmisleno definirane cijene,
  • način plaćanja,
  • rok u kojem se može odustati od ugovora i uvjete za odustanak
  • obrazloženje žalbenog postupka.

4. USLUGE

Zbog prirode poslovanja putem interneta, ponuda na www.eurovetgene.com vrlo se često ažurira i mijenja. Cijene u internetskoj trgovini www.eurovetgene.com istaknute su uz svaki proizvod. Prikazane su cijene s PDV-om i bez njega.

5. NARUDŽBA

Kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca u trgovini www.eurovetgene.com sklopljen je u trenutku kad prodavatelj e-mailom obavijesti kupca o uspješnom primitku njegove narudžbe. Od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti smatraju se fiksnima te vrijede i za prodavatelja i za kupca. Kupac je osoba čiji su podaci navedeni tijekom upućivanja narudžbe. Podaci o kupcu ne mogu se naknadno promijeniti.

6. OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan dati biološki uzorak dovoljne kvalitete i sve potrebne podatke za izvršenje usluge iz kupoprodajnog ugovora. Neupotrebljivi ili netočni rezultati zbog neodgovarajućeg uzorka i/ili netočnih podataka ne daju pravo na zamjenske usluge i usluge ispravljanja pogrešaka.

Za narudžbe za koje prodavatelj utvrdi da su uzorci koje je kupac dostavio nedostatne kvalitete ili količine za ispunjenje svih naručenih usluga, kupoprodajni ugovor odnosit će se i na djelomično izvršene usluge.

7. NAČINI PLAĆANJA

Na internetskoj trgovini www.eurovetgene.com dostupni su sljedeći načini plaćanja:

bankovni prijenos na žiro račun tvrtke EVG, molekularna diagnostika, d.o.o.

PayPal, koji također prihvaća sve glavne kreditne kartice.

Ako želite poništiti narudžbu upućenu putem naše internetske trgovine, obavijestite nas putem adrese [email protected]. Nakon pisanog poništavanja narudžbe pokrenut ćemo postupak povrata uplaćenog iznosa.

8. FAKTURIRANJE

Po izvršenju usluga iz kupoprodajnog ugovora, prodavatelj će kupcu e-mailom poslati račun u PDF formatu. Ako kupac odabere opciju dostave izvješća o testovima poštom, račun će se poslati zajedno s izvješćima o testovima.

Kupac je dužan prije narudžbe provjeriti točnost podataka o narudžbi. Prigovori povezani s točnošću izdanih računa ne mogu se uložiti naknadno.

9. CIJENE

Cijene su u internetskoj trgovini istaknute za svaki proizvod. Prikazane su cijene s PDV-om i bez njega.

Prikazane cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određen rok valjanosti.

Unatoč nastojanju da se daju najažurnije i točne informacije, može se dogoditi da je prikazana cijena pogrešna. U tom slučaju, ili ako se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, prodavatelj će kupcu omogućiti otkazivanje kupnje.

Trajni popusti i promotivni kodovi ne mogu se primijeniti kumulativno. Detaljne informacije o aktualnim popustima i uvjetima njihove upotrebe navedene su na web-mjestu prodavatelja.

10. PROMOTIVNI KOD

Promotivni kod omogućuje vam razne pogodnosti pri kupnji putem internetske trgovine www.eurovetgene.com i vremenski je ograničen. Aktivni promotivni kod možete pronaći na web-mjestu prodavatelja, na letcima, oglasima i u drugim medijima.

Promotivni kod upisuje se u zadnjem koraku internetske kupnje. Vrijednost promotivnog koda automatski se oduzima od iznosa vaše kupnje. Iznos za plaćanje vidljiv je u košarici nakon unosa promotivnog koda.

Promotivni kod ne može se zamijeniti za gotovinu.

11. OBAVIJESTI

1. Narudžba

Kad uputi narudžbu, kupac će dobiti e-mail s potvrdom da je narudžba prihvaćena. Registrirani korisnik na web-mjestu uvijek može pristupiti informacijama o statusu i sadržaju narudžbe. Prodavatelj provjerava izvedivost naručenih usluga i potvrđuje ili odbija narudžbu. Pri izvršavanju usluge koju pružaju prodavateljevi partneri, prodavatelj je isključivo ovisan o izvedbi usluge svojeg partnera i vremenu unutar kojeg taj partner obavlja uslugu. Ako partner ne potvrdi izvedivost naručenih usluga, prodavatelj može odbiti narudžbu jer usluga nije dostupna. Ako je narudžba odbijena, ona će isteći na dan odbijanja. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu dugim rokovima isporuke ili zbog neisporučenih usluga.

2. Narudžba dovršena

O izvršenju usluga iz kupoprodajnog ugovora kupca ćemo obavijestiti e-mailom.

12. POSTUPAK KUPNJE ZA TVRTKE

Postupak kupnje za tvrtke isti je kao i za privatne osobe, osim što u postupku registracije trebate odabrati opciju „tvrtka” i unijeti podatke o tvrtki.

13. PRAVO NA OTKAZ KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kupac ima pravo otkazati kupoprodajni ugovor bez obrazloženja svoje odluke. Kupac je svjestan da je analizu uzorka potrebno započeti čim stigne u laboratorij kako bi se naručene usluge završile u razumnom roku. Otkazivanje narudžbe stoga je moguće samo prije no što uzorak stigne u prodavateljev laboratorij. Prodavatelj će o prispijeću uzorka kupca obavijestiti e-mailom. Kupoprodajni ugovor mora se otkazati pisanim putem na [email protected].

Za narudžbe u internetskoj trgovini vrijedi zakonsko pravo na raskid kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest dana. Kupac je suglasan da se narudžbe izvršene na www.eurovetgene.com klasificiraju kao usluge koje se provode prema preciznim uputama potrošača, stoga se ne primjenjuje pravo na raskid kupoprodajnog ugovora.

Povrat uplaćenih sredstava izvršit će se u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Gotovinski povrat novca nije moguć.

Ako se otkaže kupoprodajni ugovor u kojem je upotrebljen promotivni kod, vratit će se samo uplaćeni iznos. Vrijednost promotivnog koda smatra se popustom i neće se vratiti.

14. ODGOVORNOST/JAMSTVO

Prodavatelj će uložiti sve napore kako bi osigurao ažurnost i točnost informacija objavljenih na svojim web-stranicama. Međutim, svojstva usluge, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti te prodavatelj neće uspjeti ispraviti podatke na web-stranici. U tom slučaju prodavatelj će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti kupcu da otkaže kupoprodajni ugovor.

Kupac je svjestan da rezultati molekularne genetske analize mogu sadržavati pogreške koje prodavatelju nisu poznate. Nema jamstva da su rezultati koje je prijavio prodavatelj EVG molekularna diagnostika, d.o.o.) točni. Ako se takva pogreška pronađe nakon što je kupac obaviješten o rezultatima, prodavatelj će ispraviti pogrešku kad to bude moguće i, kad je potrebno, poduzeti mjere za ispravljanje bez naknade. Ako to nije moguće, prodavatelj će osigurati zamjensku uslugu u vrijednosti neispravnih usluga.

Prodavatelj je odgovoran za štetu nastalu uobičajenim nesavjesnim kršenjem važnih ugovornih obveza. Takva odgovornost ne postoji ako su prekršene nevažne ugovorne obveze. Ovo ograničenje odgovornosti ne odnosi se na štetu uzrokovanu namjerno ili grubim nemarom. Ovo ograničenje odgovornosti također se ne odnosi na štetu koja je za posljedicu imala ugrozu života, tijela ili zdravlja, pod uvjetom da je prodavatelj odgovoran za kršenje obveza.

Zahtjevi za naknadu štete koji proizlaze iz povrede radne obveze i odnose se na usluge, kao i zahtjevi za naknadu štete i zahtjevi za naknadu smatrat će se zastarjelima dvanaest mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ovo se ne odnosi na zahtjeve za štetu po život i tijelo ili zahtjeve za naknadu štete uzrokovane nemarom, grubim pogreškama ili zlonamjernim neotkrivanjem nedostataka.

Kupac je prodavatelju odgovoran za štetu uzrokovanu namjernim ili nemarnim dostavljanjem netočnih ili nepotpunih narudžbi, uključujući netočne ili nepotpune podatke i dokumente.

15. VRIJEME IZVRŠENJA USLUGA, KAŠNJENJA I IZVJEŠĆA O TESTOVIMA

Prodavatelj će uložiti maksimalan trud da usluge izvrši u standardnom ili dogovorenom roku. Prodavatelj se ne obvezuje da će se pridržavati određenih vremenskih razdoblja.

Prodavatelj nije dužan ispuniti narudžbu. Prodavatelj će obavijestiti kupca ako iz tehničkih razloga izvršenje naručenih usluga zahtijeva više vremena ili se usluge ne mogu izvršiti.

Zakašnjenja u izvršenju usluga zbog tehničkih razloga ili zbog neodgovarajućeg uzorka nisu razlog za smanjenje ugovorene cijene. Ako izvršenje naručenih usluga nije moguće zbog pogreške prodavatelja, već obavljeni radovi neće se naplatiti. Eventualna uplata vratit će se na tekući račun kupca.

Ako prodavatelj ima ugovornu obvezu izvijestiti rezultate naručenih usluga u pisanom obliku, valjani su samo pisani rezultati. Usmene izjave i objašnjenja zaposlenika nisu obavezujuća. Prodavatelj može slobodno odlučiti kako će prijaviti rezultate za svoje usluge.

O rezultatima naručenih usluga od strane prodavatelja obavijestit će se samo kupac ili njegov zakonski zastupnik. Prodavatelj će za komunikaciju s kupcem upotrijebiti samo podatke navedene tijekom registracije.

16. SIGURNOST

Prodavatelj upotrebljava odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i spremanja osobnih podataka i plaćanja. U te svrhe u internetskoj trgovini upotrebljava se 256-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena organizacija.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj se obvezuje trajno štititi sve osobne podatke korisnika.

Prodavatelj će bez ograničenja čuvati sljedeće podatke: podatke o kupcu (ime, adresa, ambulanta, e-mail adresa, telefon), podatke o vlasniku (ime, adresa, ambulanta, e-mail adresa, telefon), podatke o veterinaru (ime, ambulanta, adresa, e-mail adresa, telefon), podatke o životinjama (ime, spol, vrsta, pasmina, broj mikročipa, broj rodovnika, broj tetovaža), vrijeme i datum registracije te arhivsku komunikaciju s internetskom trgovinom.

Navedeni podaci upotrebljavat će se isključivo za ispunjavanje narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa), ostalu potrebnu komunikaciju s kupcima i povremene promotivne poruke od strane prodavatelja. Promotivne e-mail poruke sadržavat će opciju odjave primanja reklamnih poruka. Kupčeva odluka da ne prima promotivne e-mail poruke strogo će se poštivati.

Podaci o korisniku neće se predati trećoj strani ni neovlaštenim osobama.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Objavljeni Uvjeti i odredbe vrijede od datuma objave i poništavaju sve prethodne verzije.

Prodavatelj se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača i čini sve kako bi ispunio svoju obavezu pružanja učinkovitog sustava za rješavanje pritužbi.

Ako dođe do problema, kupac prodavatelja treba kontaktirati na broj telefona +386 40 566 273 ili putem e-mail adrese [email protected]. Prigovor se podnosi u pisanom obliku putem e-maila na adresu [email protected].

Prodavatelj izjavljuje da će sve sporove između partnera nastojati riješiti sporazumno i na prijateljski način.

Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uređen je isključivo zakonodavstvom Republike Slovenije. Mjesto obavljanja nadležnosti je Maribor, Slovenija.

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.