Hormonal tests

Mjerenje razine hormona veterinari upotrebljavaju za dijagnosticiranje endokrinih poremećaja. Naš izbor hormonskih testova omogućuje vam dijagnosticiranje poremećaja štitnjače i paratireoidne žlijezde, poremećaja nadbubrežne žlijezde, gastrointestinalnih poremećaja i poremećaja reproduktivnog sustava te određivanje terapijskog raspona doza određenih lijekova.

Naručite hormonske testove

Obrazac

Dodatne informacije o hormonskim testovima

Popis testova

Više informacija o hormonskim testovima i stimulacijskim protokolima

Priručnik
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.