Cocoa

Smeđa ili čokoladna boja dlake česta je u mnogih pasmina pasa zbog mutacija na B lokusu na genu TYRP1. U francuskom buldogu dvije mutacije u dva različita gena (TYRP1 i HPS3) povezane su sa smeđom bojom dlake. Postoje suptilne, ali jasne razlike u boji dlake, kože i očiju između homozigotnih pasa TYRP1 i HPS3. Psi s dvije kopije mutacije HPS3 imaju nešto tamniju boju dlake i svjetlije oči od smeđih pasa povezanih s TYRP1. Smeđa boja dlake povezana s genom HPS3 u francuskom buldogu nazvana je kakao. Kakao u odraslih pasa djeluje nešto tamnije kao u mladih pasa.

Različita istraživanja pokazuju, da je većina smeđih francuskih buldoga posljedica varijanti gena HPS3 ili / i gena TYRP1. Nalazi jedne istraživačke skupine i podaci ispitivanja u našem laboratoriju sugeriraju, da mali broj smeđih francuskih buldoga nema niti jednu od poznatih mutacija. Stoga pretpostavljamo, da postoje neke druge, još nekarakterizirane kauzalne mutacije, koje mogu uzrokovati smeđu boju kod francuskih buldoga.

N/N

Varijanta za kakao nije prisutna. Pas će uvijek prenijeti alel "N" svim potencijalnim potomcima.

CO/N

Pas nosi jednu kopiju alela "kakao" i jednu kopiju alela "N". Postoji 50% vjerojatnosti da se alel "kakao" prenese na potomstvo.

CO/CO

Pas nosi dvije kopije alela "kakao" i ima kakao boju dlake. Pas će prenijeti jedan recesivni alel "kakao" na cijelo svoje potomstvo.

Cijena:

42,70 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.