Hiperurikozurija (HUU)

Hiperurikozurija je bolest karakterizirana povećanim izlučivanjem mokraćne kiseline, koja može dovesti do stvaranja uratnih mokraćnih kamenaca i komplikacija povezanih s njima. Bolest uzrokuje mutacija gena SLC2A9, koji kodira bjelančevinu za transport urične kiseline u bubrezima. Mutacija je najprije otkrivena kod dalmatinera, a kasnije je pronađena kod mnogih različitih pasmina.

Nasljeđivanje: autosomno recesivno opširnije

Mutacija: gen SLC2A9

Genetski test: Metoda koja se upotrebljava za testiranje je iznimno precizna i omogućava razlikovanje prijenosnika, zdravih i bolesnih životinja. Testiranje se može obaviti u bilo kojoj dobi.

Sprječavanje bolesti: opširnije

Uzorak: Krv u EDTA (1.0 mL) ili bris sluznice na sterilnim četkama. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Cijena:

42,70 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Pogodno za pasmine
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.