Kaj se dogaja z vzorcem moje živali v genetskem laboratoriju? 1.del

13.11.2020

Prvi korak: izolacija DNA

Vsa živa bitja imajo v svojih celicah genetski material, ki določa njihove lastnosti in jih razlikuje med seboj. Pri živalih je nosilka genetske informacije DNA (deoksiribonukleinska kislina). Molekulo DNA tvori zaporedje več milijard podenot imenovanih nukleotidi, ki podobno kot zaporedje črk v knjigah daje navodila za delovanje organizma. Količina podatkov v DNA je ogromna in je zaenkrat ne moremo pri vsakem osebku rutinsko obravnavati v celoti. Zato se poslužujemo genetskih testov, s katerimi analiziramo odseke DNA, ki nas zanimajo.

Za izvedbo genetskega testa potrebujemo očiščeno molekulo DNA, ki jo pridobimo v postopku izolacija. Gre za prvi korak v postopku genetskega testiranja, ki nam omogoča pridobitev molekule DNA iz biološkega vzorca (npr. kri, bris). Količina, kakovost in razgrajenost DNA so odvisni od kvalitete biološkega vzorca. Ključno je, da je vzorec čim bolj svež in vsebuje zadostno količino biološkega materiala. Ocena kvalitete vzorca se izvaja ob sprejemu v laboratorij in pred izolacijo DNA. V našem laboratoriju največkrat izoliramo DNA iz krvi in brisa ustne sluznice živali. Za uspešno izolacijo DNA zadostuje že nekaj kapljic krvi ali bris ustne sluznice brez vidnih plesni in/ali ostankov hrane.

V živalskih celicah je molekula DNA organizirana v obliki kromosomov znotraj celičnega jedra. Izolacija DNA zato vključuje fizikalne in kemijske pristope, ki omogočajo sprostitev DNA iz celic in ločitev DNA od preostalih celičnih komponent. Postopek izolacije DNA traja približno dve uri. Izolacija DNA se lahko izvaja ročno ali avtomatizirano in sestoji iz treh osnovnih korakov: liza, obarjanje in čiščenje. Liza vključuje mehansko razbijanje celic in encimsko raztapljanje celičnih beljakovin. V postopku obarjanja se z dodatkom alkohola sproščena DNA loči od celičnih ostankov. V zadnjem koraku DNA očistimo s spiranjem celičnih ostankov in reagentov ter jo shranimo pri -20°C. Pravilno izolirana in hranjena DNA je za izvajanje genetskih testov uporabna več let.

Kvalitetna DNA je ključnega pomena za uspešno izvedbo genetskega testa. Da lahko v laboratoriju izoliramo kvalitetno DNA potrebujemo kvaliteten biološki vzorec, zato je pomembno, da pri odvzemu dosledno sledimo navodilom za odvzem, ki so na voljo tukaj. V primeru, da iz vzorca ne moremo izolirati dovolj kvalitetne DNA, je za izvedbo genetskega testa potreben nov vzorec.

It appears you are using an older browser we don't support fully! For better and user friendly experience use one of the following internet browsers or update your current browser to the latest version.