Lokus B

Čokoladno/jetreno smeđa boja dlake u pasa je uzrokovana promjenom u genu TYRP1 koji se nalazi na lokusu B. Ova boja se nasljeđuje recesivno (crna boja je dominantna). Lokus B ima četiri poznata alela: normalan dominantan alel B i tri recesivna alela bc, bd, bs. Kombinacija dviju kopija bilo kojeg od tri recesivna alela će uzrokovati čokoladno/jetrenu smeđu boju (dva alela bc ili bd ili bs). I psi sa dva različita recesivna alela mogu biti smeđi, ako su recesivni aleli na različitim kromosomima. Ukoliko su aleli na istom kromosomu smeđa boja neće bit izražena ali će pas prenijeti alel za smeđu boju na svoje potomstvo. Psi sa samo jednom kopijom bilo kojeg recesivnog alela su prijenosnici smeđe boje dlake.

Jer je proizvodnja crnog eumelanina vezana na gen TYRP1, mutacija za smeđu boju u ovom genu utječe samo na pse koji su u stanju proizvoditi eumelanin (genotip E/E ili E/e na lokusu E). Uz boju dlake lokus B utječe i na boju nosa, očiju i šapa, koji su neovisni od lokusa E. Psi sa genotipom e/e u dlaci proizvode isključivo feomelanin (žuto-smeđa boja) i zbog toga lokus B kod njih ne utječe na boju dlake. U drugim dijelovima tijela lokus E ne utječe na proizvodnju pigmenta i zbog toga boja nosa, očiju i šapa zavisi od lokusa B (genotip e/e, b/b- boja dlake, nosa, očiju i šapa je smeđa).

Test za lokus B sastoji od tri različita testa koji utvrđuju prisutnost triju recesivnih alela. Rezultat se izražava kao skup svih triju ispitivanja.

Genotip Opis
B/B: homozigot, koji ne nosi nikakvog recesivnog alela za čokoladnu/jetrenu boju dlake, na potomstvo prenosi isključivo dominantne alele
B/b: pas je heterozigot za čokoladnu/jetrenu boju dlake; heterozigot je na jednom ili više alela (Bc/bc, Bs/Bs, Bd/Bali Bc/bc, Bs/bs, Bd/Bd); na potomstvo može prenositi jedan ili više recesivnih alela; ako su recesivni aleli na različitim kromosomima, psi sa dva različita recesivna alela mogu biti smeđi.
b/b: pas je homozigot za čokoladnu/jetrenu boju dlake (boja se izražava u područjima eumelaninskg pigmenta); pas nosi najmanje dva recesivna alela (bc/bc, Bs/Bs, Bd/Bd), koje prijenosi na sve potomke.

Više o osnovama nasljeđivanja boje dlake kod pasa možete pronači ovdje.

Cijena:

42,70 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Pogodno za pasmine
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.