Naš tim

Upoznajte naš tim

Dr. Gašper Berginc, DVM

diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani. Istraživački rad nastavio je u okviru doktorskog studija biomedicine na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Osnivač je EVG-a i vodi ga od njegovih početaka do danas.

Dr. Damijan Nipič, dipl. ing. microbiol.

diplomirao mikrobiologiju na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Istraživački rad nastavio je u okviru doktorskog studija bioloških i biotehničkih znanosti iz područja genetike na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Osnivač je EVG-a i odgovoran je za istraživanje i razvoj novih usluga u području genetike.

Dr. Simona Kamenšek, dipl. ing. microbiol.

diplomirala je mikrobiologiju na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Istraživački rad nastavila je u okviru doktorskog studija bioloških i biotehničkih znanosti iz područja genetike na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Odgovora je za rad laboratorija te sudjeluje u istraživanju i razvoju.

Dr. Sabina Horvat, dipl. ing. microbiol.

diplomirala je mikrobiologiju na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Istraživački rad nastavila je u sklopu doktorskog studija na Medicinskom fakultetu u Mariboru. U tvrtki je odgovorna za provođenje genetskih testova.

Mag. Alenka Golubič, dipl. econ.

diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Mariboru, gdje je završila i magisterij iz marketinga. U tvrtki se brine za marketing, financije i korisničku podršku.

Gregor Križanič, dipl. econ.

ima diplomu iz financija i bankarstva. U dosadašnjoj karijeri bio je aktivan u području optimizacije i automatizacije poslovnih procesa. Završio je više edukacija iz ovog područja u zemlji i inozemstvu. U tvrtki brine o provedbi svih informatičkih i ostalih popratnih aktivnosti laboratorija.

Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.