Paket - Coton de Tulear

  • Neonatalna cerebelarna ataksija (BNAt)
  • Primarna hiperoksalurija tipa I (PH I)
  • Progresivna atrofija retine (PRA-PRCD)
  • Von Willebrand bolest tip 1 (VWD1)
  • Hondrodisplazija, hondrodistrrofija i degenracija medvretenčnih diskova (CDPA/CDDY-IVDD)

Cijena:

173,48 €

Package value:

246,44 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.