Paket – Njemački ovčar

  • Degenerativna mielopatija (DM)* (Partnerski laboratorij)
  • Hiperurikozurija (HUU)
  • Oštećenje gena MDR1 (osjetljivost na ivermektin)
  • Dužina dlake (FGF5, L1)
  • Hipofizna patuljastost

Cijena:

152,32 €

Package value:

256,20 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.