Paket - svileni hrt

  • Anomalija očiju u kolija (CEA)
  • Degenerativna mielopatija (DM)* (Partnerski laboratorij)
  • Oštećenje gena MDR1 (osjetljivost na ivermektin)

Cijena:

146,52 €

Package value:

1342,00 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.