Paket - Škotski ovčar

 • Anomalija očiju u kolija (CEA)
 • Degenerativna mielopatija (DM)* (Partnerski laboratorij)
 • Sindrom sivih škotskih ovčara (GCS)
 • Hiperurikozurija (HUU)
 • Oštećenje gena MDR1 (osjetljivost na ivermektin)
 • Progresivna atrofija retine (PRA-rcd2)
 • Upalna plućna bolest (IPD)

Cijena:

190,19 €

Package value:

1525,00 €

 • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
 • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
 • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
 • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.