Kratak rep (Short tail/Bobtail)

Morfološke karakteristike pasa, uključujući dužina repa, variraju kod različitih pasmina. Kongenitalan kratak rep je tipičan za brojne pasmine pasa. Kod nekih pasmina kratak rep znači, da rep nedostaje u potpunosti, kod drugih pasmina je rep samo kraći. Mutacija koja izaziva kratak rep može kod nekih pasmina također utjecati na neke druge karakteristike psa. Na primjer Pembroke Welsh Corgi s homozigotnom mutacijom za kratak rep ima ozbiljne anatomske anomalije. Kod nekih pasmina s mutacijom uočeno je smanjenje veličina legla.

Mutacija koja uzrokuje stvaranje kratkog repa nije dokazana za sve pasmine pasa. Zbog toga ne preporučujemo testiranje sljedećih pasmina na prisutnost ove mutacije: Boston terrier, English Bulldog, King Charles Spaniel, Miniature Schnauzer, Parson Russell Terrier i Rottweiler.

Nasljeđivanje: autosomno dominantnoopširnije

Mutacija: gen T-Box

Genetski test: Metoda koja se upotrebljava za testiranje je iznimno precizna i omogućava razlikovanje prijenosnika, zdravih i bolesnih životinja. Testiranje se može obaviti u bilo kojoj dobi.

Uzorak: Krv u EDTA (1.0 mL) ili bris sluznice na sterilnim četkama. Detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Cijena:

42,70 €

  • Možete naručiti besplatan komplet za uzimanje uzoraka.
  • Za svaku životinju potreban je samo jedan uzorak, čak i ako naručujete nekoliko testova.
  • Uzorci se spremaju radi mogućnosti naručivanja dodatnih testova.
  • Nudimo stručnu pomoć u tumačenju rezultata.
Pogodno za pasmine
Čini se da upotrebljavate stariji preglednik koji nije u potpunosti podržan! Za bolje i korisničko iskustvo upotrijebite jedan od sljedećih internetskih preglednika ili preglednik kojim se trenutačno služite ažurirajte na najnoviju verziju.