Shranjevanje in ponovna uporaba DNA vzorcev vašega psa

25.02.2021

V prejšnjih člankih smo opisali celotno pot vzorca od odvzema do rezultatov in njihovo interpretacijo. Ker po končani analizi, ob kvalitetno odvzetemu vzorcu, ostane še veliko izolirane DNA, to lahko shranimo za morebitno ponovno uporabo.

Molekula DNA je ob ugodnih pogojih stabilna zelo dolgo časa. Hiter napredek na področju DNA tehnologij, omogoča pridobivanje informacij iz arheoloških in paleontoloških ostankov. Tako lahko proučujemo genetske povezave med izumrlimi organizmi in njihovimi sodobnimi sorodniki. Znanstveniki lahko uporabijo molekulo DNA organizmov, ki so živeli že pred pojavom neandertalca. Obstajajo pa tudi študije na vzorcih psov izpred več kot 10.000 let.

Na obstojnost DNA izolirane v laboratoriju vplivajo različni faktorji od temperature shranjevanja, čistosti oz. kvalitete vzorca iz katerega smo izolirali DNA, protokola, ki smo ga uporabili za izolacijo, zaporedja DNA ter izpostavljenosti svetlobi oz. UV sevanju.

DNA se za krajše obdobje hrani v hladilniku pri +4 °C, vendar je v primeru dobre kvalitete v takih pogojih obstojna tudi več let. Kljub dobri obstojnosti DNA pri +4 °C pa jo je za večletno hranjenje bolje shraniti pri −20 °C ali −80 °C.  Občutljive vzorce DNA se lahko hrani v tekočem dušiku pri −196 °C. Takega shranjevanja se poslužujemo le pri izredno občutljivih vzorcih (npr. arheološki vzorci).

V našem laboratoriju, DNA vzorce hranimo pri −20 °C več let. In zakaj DNA vzorce sploh hranimo? Vzorce DNA hranimo zato, da jih lahko ob morebitnih novih odkritjih genetskih testov, na željo stranke ponovno uporabimo.

Nove tehnologije na področju DNA omogočajo zelo hitro odkrivanje novih mutacij povezanih z različnimi genetskimi obolenji in telesnimi lastnostmi. Tako je v času pisanja tega članka pri psih znanih že okrog 300 mutacij, se pa število le teh hitro povečuje. Uspešno odkriti mutaciji sledi razvoj genetskega testa in ponudba tega testa na tržišču.

V kolikor ste v preteklosti v naš laboratorij že poslali vzorec, je ta v večini primerov shranjen. V primeru, da želite za isto žival naročiti dodaten genetski test novega vzorca ni potrebno pošiljati saj je iz obstoječega vzorca mogoče izvesti še veliko število različnih genetskih testov. Tako se boste izognili stresu ponovnega odvzema vzorca, pošiljanju ter dvomu ali ste vzorec pravilno odvzeli.

It appears you are using an older browser we don't support fully! For better and user friendly experience use one of the following internet browsers or update your current browser to the latest version.